ΙΕΠ

Ανακοίνωση


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρμας προκειμένου να αναβαθμιστούν διαδικασίες ενίσχυσης και διασφάλισης αφενός της τήρησης του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας στο πλαίσιο παρακολούθησης των μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) και αφετέρου της επιστημονικότητας και εγκυρότητας της επιμορφωτικής διαδικασίας για την ισότιμη συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων. Για την επαναλειτουργία της πλατφόρμας θα ενημερωθείτε με σχετική νεότερη ανακοίνωση.


Ευχαριστούμε θερμά για την αθρόα συμμετοχή σας.