Skip to main content

Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η εγγραφή σε αυτό το μάθημα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση

Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης

H εγγραφή στο μάθημα είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος!


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αποτελεί ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης δομημένο σε 3 άξονες. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί βασική πρόταση των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς και απαντά αποτελεσματικά στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού των σχολικών τάξεων. Ο πρώτος άξονας του παρεχόμενου μαθήματος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο για την προσέγγιση της αναπηρίας και τις αρχές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης καθώς και για την αξιοποίηση των βιωματικών δράσεων, της λογοτεχνίας, της τέχνης του θεάτρου και της μουσικής στην εκπαιδευτική πρακτική. Ο δεύτερος άξονας συνίσταται από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών και ενηλίκων εντός και εκτός σχολικής κοινότητας αναφορικά με την αναπηρία και την αποδοχή της διαφορετικότητας και ανάπτυξης συμπεριλπτικής/ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο και την τοπική κοινωνία μέσω βιωματικών δράσεων, αξιοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι, τη λογοτεχνία και κυρίως τα παραμύθια καθώς και τη μουσική. Η άρση των προκαταλήψεων, η αλλαγή στάσεων, η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην ενταξιακή εκπαιδευτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας ενταξιακής κουλτούρας αποτελεί αναμφισβήτητα βασικό ζητούμενο για τη δημιουργία του «Ενός» σχολείου για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Ο τρίτος άξονες περιλαμβάνει την παροχή προτότυπων παραμυθιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης για την προώθηση αρχών, στάσεων, αξιών που συνάδουν με τη συμπεριληπτική κουλτούρα και τις αρχές μιας ισότιμης εκπαίδευσης. Επίσης, παρέχεται και μία λίστα με προτεινόμενα λογοτεχνικά κείμενα για την επίτευξη των στόχων του εγχειρήματος αυτού. Εκτός από τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μαθητών/ητριών και εκπαιδευτικών μέσα σε μία τάξη που παράλληλα εξυπηρετούν και στόχους του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), προτείνονται κοινές δράσεις με τις άλλες τάξεις μιας σχολικής μονάδας και επιπλέον προβλέπονται συναντήσεις με γονείς και πιο ανοιχτές δράσεις στην τοπική κοινωνία. Οι δραστηριότητες που απευθύνονται στους γονείς είναι βιωματικές και ομαδικές. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα πιλοτικής εφαρμογής στη σχολική τάξη και ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική κοινότητα μετά από την υλοποίηση 26 ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

Eπισημαίνεται πως, στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι βασικοί άξονες οι οποίοι συνδέονται με την ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση, όπως είναι η διαφοροποίηση του Π.Σ., οι συνεργατικές πρακτικές, ο σχεδιασμός του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης, κ.λπ. Ωστόσο, επειδή ο καθένας από τους άξονες αυτούς θα μπορούσε να αποτελέσει αυτόνομο διακριτό μάθημα για την πλήρη ανάπτυξή του με συγκεκριμένες πρακτικές, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να καταστεί δυνατό στο πλαίσιο ενός μαθήματος με εισαγωγικό χαρακτήρα.


To υλικό αυτό απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς (σε επίπεδο τάξης και όλου του σχολείου)

 • Σε μαθητές/ήτριες (ανάπηρους και μη σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας)

 • Σε γονείς (γονείς μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρία) και

 • Στην ευρύτερη τοπική κοινωνία


Στόχοι

 • Η προώθηση των αρχών τα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

 • Η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, για την αποδοχή της αναπηρίας και της διαφορετικότητας γενικότερα

 • Η διαμόρφωση στάσεων σεβασμού, η αναγνώριση και άρση των προκαταλήψεων και εν τέλει η ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας

 • Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία


Το μάθημα με μια ματιά - Συνοπτική παρουσίαση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ενότητες και υποενότητες του μαθήματος καθώς και το περιεχόμενό του συνοπτικά

Ενότητες του ΜαθήματοςΕνότητες του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

Ενότητες του ΜαθήμαροςΠαρουσίαση του Μαθήματος


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει κάποιο βασικό προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του μαθήματος. Το μάθημα είναι ελεύθερο για όλoυς και όλες τους εμπλεκόμενους και εμπλεκόμενες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διδασκαλία, φοιτητές, ερευνητές, γονείς.


Διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας του μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

Ειδικοί Εμπειρογνώμονες - Συντελεστές ανάπτυξης του μαθήματος

Μαρία Γελαστοπούλου

Μαρία Γελαστοπούλου Med, PhD
Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και ενταξιακής Εκπαίδευσης, ΙΕΠ

Βιογραφικό

Η Μαρία Γελαστοπούλου είναι Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι Διδάκτορας Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και κατέχει Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθήνας, τίτλο εξειδίκευσης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εταιρείας ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αθηνών. Έλαβε την πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille από το Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών Αθήνας. Από το 2011 έως το 2018 ήταν υπεύθυνη για το έργο προσαρμογής των σχολικών βιβλίων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για μαθητές με μειωμένη όραση και έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση των έργων για την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα του ΙΕΠ, όπως «Teaching European Sign Languages as a First Language», ‘‘SIGN FIRST’ και «Ηγεσία στην Εκπαίδευση –ΕPNoSL». Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές δράσεις του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ αναφορικά με την ένταξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Συμμετείχε με εισηγήσεις σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια αναφορικά με την εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δημοσίευσε σχετικά άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ατομικά, αλλά και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές και είναι μέλος συγγραφικών ομάδων για τη συγγραφή οδηγών για τους εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Βάλια Καλογρίδι

Βάλια Καλογρίδη
Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, Ψυχοδραματίστρια

Βιογραφικό

Η Bάλια Καλογρίδη είναι Νηπιαγωγός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού και Ψυχοδραματίστρια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και στο Institute of Education στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, κατέχει επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων που αφορούν σε εργαλεία και μέσα υποστήριξης μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες και διαταραχές. Το 2014 αποφοίτησε από το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης "Σχολείο Παιχνιδιού" ως Θεατροπαιδαγωγός και Εμψυχώτρια ομάδων, παιδιών και ενηλίκων, με βασικό άξονα το Θεατρικό παιχνίδι και το 2018 ολοκλήρωσε την φοίτηση της στο ΨΥΚΑΠ ως Ψυχοδραματίστρια. Έχει εργασθεί ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες» που υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ στο πλαίσιο του Ε.Α «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υποέργο 1 Δράση 5 της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας στην συγγραφή οδηγού για την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Επίσης έχει συνεργαστεί ξανά, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα πλαίσια της πράξης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες” ως μέλος της συγγραφικής ομάδας του εγχειριδίου «Βλέπω και Μαθαίνω – Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα». Από το 2009 εργάζεται σε δημόσια Τμήματα Ένταξης Νηπιαγωγείων και Ειδικά νηπιαγωγεία της χώρας και συντονίζει βιωματικές ομάδες ενηλίκων, γονέων και εκπαιδευτικών με κεντρικό άξονα το Θεατρικό Παιχνίδι και το Ψυχόδραμα.

Έρη Παπαμιχαλοπούλου

Έρη Παπαμιχαλοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός, Συγγραφέας Παραμυθιών

Βιογραφικό

Η Έρη Παπαμιχαλοπούλου είναι Υποψήφια διδάκτωρ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή στο Τ.Ε.Α.Π.Η. Διδάσκει επί σειρά ετών ως νηπιαγωγός σε Τμήμα Ένταξης στην ειδική εκπαίδευση στο Υ.ΠAI.Θ., καθώς και σε ειδικό σχολείο, σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) κ.ά. Επίσης, εργάστηκε ως εισηγήτρια στο Mediterranean College, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ΙΕΚ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κ.ά. Είναι ιδρυτικό μέλος της δημιουργικής και συγγραφικής ομάδας Σακαράκα με την οποία έχουν εκδώσει: «Δέκα σκιάχτρα σ’ ένα βιβλίο», «Δέκα μαύρες γάτες σ’ ένα βιβλίο», «Δέκα δράκοι σ’ ένα βιβλίο» (υπο έκδοση) από τις εκδόσεις Εντύποις. Συμμετείχε με την ιστορία της «Ο ξεχασμένος σάκος» στο βιβλίο «Μικρές Ιστορίες για μεγάλους» για άτομα 3ης Ηλικίας με Άνοια και Ατσχάιμερ, από τις εκδόσεις Εντύποις. Έχει διακριθεί με βραβεία και επαίνους σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχει τιμηθεί με έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για τα παραμύθια της.

Στέλιος Βγαγκές

Στέλιος Βγαγκές
Δάσκαλος, Παιδαγωγός Θεάτρου- Εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού

Βιογραφικό

Δάσκαλος και Εμψυχωτής Θεατρικού παιχνιδιού. Υπηρετεί στο 15ο Δημ.Σχ. Καλλιθέας και εφαρμόζει το Θεατρικό Παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετέχει ως επιμορφωτής σε σεμινάρια που οργανώνουν Πανεπιστήμια, Σχολικοί σύμβουλοι, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικοί φορείς. Συμμετείχε στην επιμόρφωση δασκάλων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (1995 – 2004). Είναι μέλος του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και εισηγητής σε διοργανώσεις του φορέα. Υπήρξε μέλος της ομάδας σχεδιασμού επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής στα 800 Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ (ΟΕΠΕΚ) και ήταν ο βασικός εισηγητής του εισαγωγικού σεμιναρίου επιμορφωτών της Θεατρικής Αγωγής. Ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α υπήρξε επιμορφωτής της Θεατρικής Αγωγής Εκπαιδευτικών στα προγράμματα «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο» και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε συλλογικούς τόμους περιοδικών και βιβλίων σχετικά με το Θέατρο στην Εκπαίδευση και από το 2017 συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας στο έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή «Εκπαιδευτικού υλικού με δραστηριότητες αποδοχής της διαφορετικότητας για μαθητές και ενήλικες καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσω της τέχνης του Θεάτρου». Είναι ιδρυτικό στέλεχος του Εργαστηρίου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»

Νικόλας Τσαφταρίδης

Νικόλας Τσαφταρίδης MA, PhD
Ε.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Μουσικής Αγωγής ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Βιογραφικό

Ο Νικόλας Τσαφταρίδης γεννήθηκε το 1956 στη Ζάκυνθο και είναι μέλος Ε.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Μουσικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίων Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών από το ΕΚΠΑ, Μάστερ Μουσικής Αγωγής, Reading University, Μεγάλη Βρετανίας, πτυχίο Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, Ωδειακών πτυχίων θεωρητικών (Φούγκα), Diploma από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Kodály, Kecskemet Ουγγαρίας. Συγγραφέας βιβλίων σχετικών με Μουσική και Κινητική Αγωγή, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff (ΕΣΜΑ Carl Orff), της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), Μέλος της Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου κ.α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής, στα μουσικά όργανα ως πολιτιστικά τεχνουργήματα καθώς και στις κατασκευές μουσικών οργάνων από τα ίδια τα παιδιά ως κίνητρο για μάθηση.


Δωρεάν Παρακολούθηση

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες).


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για να λάβετε βεβαίωση παρακαλούθησης πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος θα τις παραλάβετε από το Μητρώο του ΙΕΠ μετά την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, η οποία αναγράφεται στην παρούσα καρτέλα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Νέα της πλατφόρμας iepx.


Συχνές Ερωτήσεις

Τι έκδοση περιηγητή ιστού (browser) μπορώ να χρησιμοποιήσω?

Η πλατφόρμα Open edX platform λειτουργεί καλύτερα με τις τελευταίες εκδόσεις Chrome, Firefox ή Safari, ή με τον Internet Explorer έκδοσης και πάνω.

Δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους περιηγητές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  Π3.1.1-6_Α-ΦΑΣΗ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
 2. Εναρξη Μαθημάτων

 3. Λήξη Μαθημάτων