Skip to main content

Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας

Όροι χρήσης και κώδικας δεοντολογίας - τιμής

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τους όρους χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην πλατφόρμα.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙEPX, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

A. Στοιχεία εγγραφής και ασφάλεια λογαριασμού

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα, δηλ. για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και επακόλουθα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας, πρέπει οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε, με ατομική σας ευθύνη, δια του παρόντος, να είναι ακριβείς και πλήρεις και αληθείς. Υποχρεούστε επίσης ότι θα ανανεώνετε, εφόσον χρειάζεται, τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς, πλήρεις και αληθείς.

Δεσμεύεστε να δημιουργήσετε, να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ λογαριασμό χρήστη και ότι δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και επακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη είναι μοναδικό, δημιουργείται κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα και δεν δύναται να αλλάξει από τον χρήστη, παρά μόνο από το Ι.Ε.Π., εφόσον κριθεί επιβεβλημένο για τις ανάγκες της Πράξης.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας, δεν σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα  απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 18 ετών. Κάθε μάθημα μπορεί να θέτει επιπλέον απαιτήσεις και περιορισμούς.


B. Τα μαθήματα του IEPX

Το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται και προβάλλεται στην πλατφόρμα του ανήκει αποκλειστικά στo Iνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο φορέας αυτός έχει τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού περιεχομένου που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας.

Έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρει η πλατφόρμα, αλλά μόνο για προσωπική, μη-εμπορική και εκπαιδευτική χρήση, εκτός αν λάβετε γραπτώς ειδική άδεια από το Ι.Ε.Π. η οποία θα σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της με διαφορετικό τρόπο.

Το Ι.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και τη βαθμολογία των σύντομων εργασιών (mini-projects), των κουίζ και των λοιπών εργασιών που υπόκεινται σε αξιολόγηση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος (όπως αυτό ορίζεται από το Ι.Ε.Π. και περιγράφεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος) και εφόσον πληρούνται τυχόν προϋποθέσεις που θέτει το Ι.Ε.Π., ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση Βεβαίωση Επιμόρφωσης από το Ι.Ε.Π. η οποία θα εκδοθεί από τον φορέα μας που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο μάθημα.


Γ. To εκπαιδευτικό περιεχόμενο που «ανεβάζουν» οι χρήστες

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν και να διαμοιράσουν μέσω της πλατφόρμας το δικό τους περιεχόμενο, όπως τις σύντομες εργασίες (mini-projects) που υποβάλουν σε κάθε μάθημα, καθώς και τις δημοσιεύσεις τους μέσω των χώρων συζήτησης (forums), τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους άλλους χρήστες (συνεκπαιδευόμενους).

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του λογαριασμό του και για τη χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σχόλιων στους χώρους συζητήσεων (forum), των μηνυμάτων, των αρχείων που ανεβάζει στην  πλατφόρμα  κ.λ.π.

Το Ι.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου, περιεχόμενο κάποιου χρήστη αν θεωρηθεί προσβλητικό ή μη αποδεκτό κοινωνικά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής), το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία ή δεν έχετε άδεια για να το δημοσιεύσετε.

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να διαμοιράσετε υλικό σχετικό με τις λύσεις των quiz και των ασκήσεων σας στα μαθήματα που παρακολουθείτε (σε οποιαδήποτε μορφή) στους χώρους συζητήσεων (forum) των μαθημάτων πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής της.

Η παρούσα συμφωνία «Όροι χρήσης της πλατφόρμας γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφής σας στην πλατφόρμα  μέσω της ιστοσελίδας μας για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού στο >IEPX, και αφορά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας.

Το Ι.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους Όρους χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποτεδήποτε, αυτοβούλως και χωρίς άλλη διατύπωση.Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

A. Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Ι.Ε.Π.

Το Ι.Ε.Π. συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ο χρήστης:

1. Κάνει εγγραφή στη ιστοσελίδα μας  για να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό χρήστη

2. Υποβάλλει αίτηση για απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

3. Συμμετέχει σε ερωτηματολόγια


Το Ι.Ε.Π. συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του και της εκπλήρωσης των σκοπών του. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα ενώπιον ελεγκτικών οργάνων και κάθε νόμιμης αρχής.


Β. Για ποιο λόγο το Ι.Ε.Π. συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το Ι.Ε.Π. συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων του IEPX (επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών της πλατφόρμας). Συγκεκριμένα:ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το email χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους χρήστες της πλατφόρμας. Εφόσον κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Ι.Ε.Π. δεν δύναται να εγγραφεί στην πλατφόρμα. Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους συναινούν στην αποστολή ενημερωτικών emails για τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένοι, για τα νέα μαθήματα και την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. μαζί τους για διαδικαστικά θέματα. Οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να άρουν την συγκατάθεσής τους.
Πλήρες όνομα. Το πλήρες όνομα χρήστη χρησιμοποιείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης για το οποίο πιθανώς να αιτηθείτε για ένα ή περισσότερα μαθήματα.
- Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Το username σας λαμβάνεται μια μόνο φορά, είναι ορατό στις συνομιλίες σας στο forum του μαθήματος και εξασφαλίζει την ανώνυμη συμμετοχή σας στο μάθημα. Χρησιμοποιείται από τον διδάσκοντα για την αξιολόγηση των εργασιών σας, εφόσον στο μάθημα υπάρχουν ασκήσεις ανοιχτού τύπου για τις οποίες δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.
- Κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός με τον οποίο προστατεύεται τον λογαριασμό σας. Το Ι.Ε.Π. δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία. Η διαγραφή του λογαριασμού διενεργείται μόνο απο το Ι.Ε.Π., ενώ σχετικό αίτημα προς το Ι.Ε.Π. δύναται να υποβάλει και ο χρήστης του λογαριασμού.
Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας (η συμπλήρωση των οποίων είναι προαιρετική). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, το έτος γέννησης, την ταχυδρομική σας διεύθυνση καθώς και στους λόγους που σας οδήγησαν στην εγγραφή σας. Στο προφίλ σας μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζετε περιορισμένο ή πλήρες.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

Κατά την υποβολή της αίτησης σας για έκδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να εκδώσουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

  • Φύλο

  • Όνομα

  • Επίθετο

  • Πατρώνυμο

  • Κωδικός μαθήματοςΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το ΙΕPX μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε μάθημα, ενδέχεται να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους με στόχο τη βελτίωση των μαθημάτων και την προσαρμογή τους στους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται γίνεται ανώνυμα.

Συλλογή δεδομένων από άλλους

Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της πλατφόρμας. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι του Ι.Ε.Π. ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για παράδειγμα, κατά τη συμμετοχή σας στο μάθημα, πληροφορίες όπως το email ή/και το δημόσιο όνομα χρήστη (username) σας, τις μοιραζόμαστε με τους υπεύθυνους του μαθήματος. Αυτό γίνεται μόνο για την επίτευξη βασικών λειτουργιών που μαθήματος π.χ. τη διόρθωση των ασκήσεων εφόσον δεν γίνονται με τρόπο αυτοματοποιημένο από το σύστημα.
Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στη διάρκεια της παρακολούθησης και το πλήθος των επαναλήψεων κάθε βιντεοδιάλεξης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα.

Με την επίσκεψη σας στην πλατφόρμα τα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox κ.λπ. ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies. Μπορείτε αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας καθώς και να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές σχετικά με το επίπεδο εγκατάστασης των cookies.


Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο ΙΕΡΧ ή και να τα διαγράψετε, πλην των υποχρεωτικών

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο ΙΕΡΧ αποτελούν το λογαριασμό σας στο ΙΕΡΧ. Μπορείτε όποτε θέλετε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει ή και να διαγράψετε οριστικά όσες δεν είναι υποχρεωτικές.
Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1o βήμα: Συνδεθείτε στην ΙΕΡΧ
2o βήμα: Επιλέξτε το βέλος δίπλα από το Δημόσιο όνομα χρήστη (πάνω δεξιά στην οθόνη)
3o βήμα: Επιλέξτε από το μενού την επιλογή «Λογαριασμός».
4o βήμα: Μπορείτε να τροποποιήσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο ΙΕΡΧ εκτός από το Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Εφόσον, επιθυμείτε την αλλαγή του δημοσίου ονόματος χρήστη (username) μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημα σας στο κεντρικο e-mail του Ι.Ε.Π.

Αποστολή μαζικών ενημερώσεων (newsletter) από το ΙΕΡΧ

Με την εγγραφή σας στο ΙΕΡΧ αποδέχεστε τη λήψη μαζικών ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το ΙΕΡΧ. Πραγματοποιούμε μαζική ενημέρωση:

- για τα νέα μαθήματα του ΙΕΡΧ

- για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΙΕΡΧ

- για ενημέρωση σε θέματα σχετικά με το μάθημα που έχετε παρακολουθήσει και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους σε ένα μάθημα στο ΙΕΡΧ αποδέχονται την αποστολή ενημερωτικών email για τους σκοπούς του μαθήματος και την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. μαζί τους.

Κώδικας δεοντολογίας για τους χρήστες της πλατφόρμας

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας δεσμεύονται να τηρούν πιστά τους παρακάτω κανόνες (κώδικας δεοντολογίας):


✔ Θα κάνω εγγραφή μόνο για έναν λογαριασμό.✔ Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μου.✔ Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου και λοιπά προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού.✔ Οι απαντήσεις μου στις σύντομες εργασίες (mini-projects), στα κουιζ και σε κάθε άλλου είδους εργασία η οποία υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης θα προέρχεται αποκλειστικά από δική μου προσωπική προσπάθεια και πνευματική εργασία (εκτός των εργασιών που σαφώς επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των συνεκπαιδευομένων).✔ Δεν θα δημοσιεύσω σε κανέναν και με κανένα τρόπο τις λύσεις των εργασιών που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.✔ Δεν θα επιχειρήσω να βελτιώσω την επίδοσή μου με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσω βλάβη στην επίδοση άλλων.✔ Δεν θα αναρτήσω στους χώρους συζήτησης (forums) περιεχόμενο το οποίο να:

  • δυσφημεί ή προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων ατόμων

  • παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

  • διαφημίζει εμπορικά προϊόντα

  • είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων

  • περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου