Skip to main content

Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ' Δημοτικού


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η εγγραφή σε αυτό το μάθημα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση

Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης

H εγγραφή στο μάθημα είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος!


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της ΕΝΓ για την Γ΄ Δημοτικού βασισμένο στο προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για κωφούς και βαρήκοους μαθητές/τριες που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης του ΙΕΠ με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού». Με τη χρήση του παρόντος υλικού επιδιώκεται η πρόσβαση των μαθητών/τριών με προβλήματα ακοής σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη (α) τη Διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν. 4074/11-4-2012), (β) τη διακήρυξη του Παρισιού, (γ) τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning - UDL) και (δ)τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Είναι ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο διδακτικών σεναρίων, σχεδίων διδασκαλίας με συγκεκριμένη στοχοθεσία για την εκμάθηση της ΕΝΓ, ως πρώτης γλώσσας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση και στην κατανόηση ενός συνόλου γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ακολουθώντας την φιλοσοφία της διδασκαλίας της πρώτης γλώσσας στα ακούοντα παιδιά τα οποία, φτάνοντας στην σχολική ηλικία έχουν ήδη αναπτύξει την πρώτη τους γλώσσα με τη μορφή του προφορικού λόγου, διδάσκονται συστηματικά ελληνικά δύο ώρες ημερησίως με στόχο την αφομοίωση της γραμματικής και την απόκτηση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων -να μπορώ να μιλώ με τη γλώσσα μου για την γλώσσα μου-, επιδιώκεται αντίστοιχα τα κωφά παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα να εμβαθύνουν στη εκμάθηση της ΕΝΓ, αποκτώντας καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της και αναπτύσσοντας επαρκείς μεταγλωσσικές δεξιότητες για τη γλώσσα τους.
Δείτε εδώ την ψηφιακή μορφή του μαθήματος, εμπλουτισμένο με ψηφιακές εφαρμογές και βίντεο, που καλύπτουν τις θεματικές ενότητες.


To υλικό αυτό απευθύνεται:

  • στο σύνολο των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης που διδάσκουν κωφούς και βαρήκοους μαθητές/τριες και αποτελεί ένα μεθοδολογικό, διδακτικό οδηγό για την διδασκαλία της ΕΝΓ στα πλαίσια της δίγλωσσης εκπαίδευσης


Στόχοι

  • Η ενδυνάμωση της γνώσης της πρώτης γλώσσας

  • Εκμάθηση των γραμματικών κανόνων της ΕΝΓ

  • Βελτίωση του μαθησιακού προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών/τριών

  • Καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητα, σύνδεση της γλώσσας με τα πολιτισμικά στοιχεία της κοινότητας των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν


Το μάθημα με μια ματιά - Συνοπτική παρουσίαση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ενότητες και υποενότητες του μαθήματος καθώς και το περιεχόμενό του συνοπτικά

Διαμόρφωση ταυτότητας Κωφών

Ενότητες του Μαθήματος
Ενότητες του Μαθήματος

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος
Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος


Προαπαιτούμενα

Επιθυμητή η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.


Εκτιμώμενος χρόνος μελέτης: 60 ώρες.

Στις εκτιμώμενες ώρες μελέτης του μαθήματος, όπως αναφέρονται στο σχετικό πεδίο, συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη διαδικασία αναστοχασμού, αλληλοεπίδρασης μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών ενοτήτων και επανεξέτασης αυτών προκειμένου να συμπληρωθεί και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
To περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο σταδιακά με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο μελέτης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης προτείνεται να γίνεται σταδιακά κατόπιν αναστοχαστικής μελέτης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιμόρφωσης.
Η συμπλήρωση τους ερωτηματολογίου αποτίμησης του μαθήματος αποτελεί το τελευταίο στάδιο και προϋποθέτει την ενδελεχή μελέτη του υλικού του μαθήματος, υπό το πρίσμα των εκτιμώμενων ωρών που αναφέρονται, προκειμένου αφενός να απαντηθούν οι ερωτήσεις και αφετέρου το ερωτηματολόγιο να επιτελέσει το σκοπό του.
Ως εκ τούτου το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο με την ολοκλήρωση της μελέτης όλων των ενοτήτων του μαθήματος.


Ειδική Εμπειρογνώμονας - Συγγραφέας του μαθήματος

Καρίπη Σπυριδούλα

Καρίπη Σπυριδούλα
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Med
Υποψήφια διδάκτωρ ΠΔΜ Προϊσταμένη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης.
Προϊσταμένη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης.

Βιογραφικό

H Σπυριδούλα Καρίπη αποφοίτησε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) το 2000, ενώ το 2006 πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Βασικές Γραμματικές Δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Πρόγραμμα Παρέμβασης για την Κατάκτηση τους από Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας».
Από το 2005 έχει γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, επιτυχούσα στις εξετάσεις της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
Από το 2008 εργάζεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης. Από το 2011 έχει οριστεί προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.
Το 2015 δημοσίευσε ειδικό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό για α) την ανάπτυξη της γλωσσικής ετοιμότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και β) την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αντίστοιχο υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ΄ Δημοτικού βρίσκεται υπό έκδοση.
Έχει κάνει διεθνείς δημοσιεύσεις σε περιοδικά και βιβλία και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.


Δωρεάν Παρακολούθηση

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες).


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για να λάβετε βεβαίωση παρακαλούθησης πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος θα τις παραλάβετε από το Μητρώο του ΙΕΠ μετά την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, η οποία αναγράφεται στην παρούσα καρτέλα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Νέα της πλατφόρμας iepx.


Συχνές Ερωτήσεις

Τι έκδοση περιηγητή ιστού (browser) μπορώ να χρησιμοποιήσω?

Η πλατφόρμα Open edX platform λειτουργεί καλύτερα με τις τελευταίες εκδόσεις Chrome, Firefox ή Safari, ή με τον Internet Explorer έκδοσης και πάνω.

Δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους περιηγητές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

  1. Κωδικός Μαθήματος

    Π4.4.1_B_ΦΑΣΗ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  2. Εναρξη Μαθημάτων

  3. Λήξη Μαθημάτων